Beroepsaansprakelijkheid

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je je als zzp’er in tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van je beroep als freelance psychiater of zzp GZ-psycholoog.
Binnen de zakelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt veelal de zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheid (schade aan zaken van derden of letselschade) meegenomen.

Parapludekking

Zzp’ers die voor een WTZi toegelaten instelling werken vallen onder de beroepsaansprakelijkheid van deze instelling. Hier geldt namelijk een centrale aansprakelijkheid ("paraplu-dekking") voor deze instelling vanwege een wetsartikel in het Burgerlijk Wetboek (Art. 7:462 BW).

De zzp’er, als zijnde opdrachtnemer dient officieel voor deze paraplu-dekking naar rato bij te dragen in de instellingspremie, mede omdat daarmee een contra-indicatie voor het bestaan van een gezagsverhouding wordt afgegeven.

Aanvullende dekking op de instellingspolis

Een verzekeraar zal in het geval van de zogenoemde ‘paraplu-dekking’ adviseren te kiezen voor een aanvullende verzekering. Deze aanvullende dekking op de instellingspolis (respectievelijk ‘aanvullend intramuraal’ of ‘excedentverzekering’) verzekert voor het geval de instellingspolis is uitgeput (vanwege eerdere toegekende claims), of in het geval dat het claimbedrag hoger is dan het verzekerd bedrag.

Belangrijk: het is van belang je er goed van te vergewissen dat de opdrachtgever zich voor zijn centrale aansprakelijkheid passend heeft verzekerd. Ons advies is om bij het aangaan van een opdracht als ZZP'er altijd vooraf contact op te nemen met een verzekeraar (zoals bijvoorbeeld de VvAA).


Terug naar overzicht