Beroepsaansprakelijkheid

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je je als zzp’er in tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van je beroep als freelance psychiater of zzp GZ-psycholoog.
Binnen de zakelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt veelal de zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheid (schade aan zaken van derden of letselschade) meegenomen.

Parapludekking

Zzp’ers die voor een WTZa toegelaten instelling werken vallen onder de beroepsaansprakelijkheid van deze instelling. Hier geldt namelijk een centrale aansprakelijkheid ("paraplu-dekking") voor deze instelling vanwege een wetsartikel in het Burgerlijk Wetboek (Art. 7:462 BW).
Op de website van het CIBG kun je via het zorgaanbiedersportaal zien of de opdrachtgever waar je als zzp'er gaat werken is toegelaten. Zie http://zoeken.zorgaanbiedersportaal.nl/

De zzp’er, als zijnde opdrachtnemer dient officieel voor deze paraplu-dekking naar rato bij te dragen in de instellingspremie, mede omdat daarmee een contra-indicatie voor het bestaan van een gezagsverhouding wordt afgegeven.

Aanvullende dekking op de instellingspolis

In het geval je als zzp'er freelance werkzaamheden verricht voor een WTZa-toegelaten instelling verdient het aanbevelding te kiezen voor een zgn. aanvullende dekking op de instellingspolis ("aanvullend intramuraal" of "excedentverzekering"). 
Deze verzekert voor het geval de instellingspolis is uitgeput (vanwege eerdere toegekende claims), of in het geval het claimbedrag hoger is dan het verzekerd bedrag. 

Het is van belang vooraf goed te onderzoeken bij de opdrachtgever of de centrale aansprakelijkheid passend is verzekerd én een en ander zorgvuldig te verwoorden in de overeenkomst van Opdracht. 
Ons advies is om bij het aangaan van een opdracht als ZZP'er altijd vooraf contact op te nemen met een verzekeraar (zoals bijvoorbeeld de VvAA).


Terug naar overzicht