Beroepsaansprakelijkheid

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je je als zzp psychiater of -GZ-psycholoog in tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van je beroep.
Veel instellingen ( Art 7:462 B.W.) kennen de centrale aansprakelijkheid; het is van belang dit goed te controleren maar ook om te kiezen voor een aanvullende dekking op de instellingspolis.

Parapludekking

De instellingen die worden genoemd in Art 7:462 B.W. kennen de zogenoemde centrale aansprakelijkheid (‘paraplu-dekking’). 
De centrale aansprakelijkheid voor deze instellingen houdt in dat een patiënt bij tekortkomingen direct de zorginstelling kan aanspreken in plaats van op zoek te moeten naar de betrokken hulpverlener.
Onder de centrale aansprakelijkheid vallen alle medewerkers van de betrokken instelling, dus ook zzp’ers.
Volgens het tweede lid van Art 7:462 B.W.. geldt de centrale aansprakelijkheid voor ziekenhuizen maar ook bijvoorbeeld voor instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verpleeginrichtingen.

Aanvullende dekking op de instellingspolis

In voorkomende gevallen kan het zijn dat de opdrachtgever de centrale aansprakelijkheid niet goed heeft verzekerd of dat deze de premie niet tijdig heeft voldaan.
Tevens kan vanwege eerdere toegekende claims de instellingspolis zijn uitgeput of kan het claimbedrag hoger zijn dan het verzekerd bedrag.

Voor afdekking van bovengenoemde risico’s kun je kiezen voor een aanvullende dekking op de instellingspolis (‘aanvullend intramuraal’ of ‘excedentverzekering’).

De premie is aftrekbaar en de verzekering toont ook je “onafhankelijkheid” als ondernemer aan.

Ons advies is om bij het aangaan van een opdracht als ZZP'er altijd vooraf contact op te nemen met een verzekeraar (zoals bijvoorbeeld de VvAA).
Bron: Burgerlijk Wetboek, VvAA o.a..


Terug naar overzicht