Geschillenregeling (Wkkgz)

De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat alle zorgaanbieders, dus ook zzp’ers, moeten zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
De Wkkgz verplicht zorgaanbieders bijvoorbeeld tot het hebben van een klachtenregeling of (voor werk- c.q. opdrachtgever binnen de langdurige zorg en intramurale GGZ) het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

Aansluiten bij de klachtenregeling van de opdrachtgever?

De zzp psychiater of zzp GZ-psycholoog die enkel in opdracht van zorgaanbieders/zorginstellingen werkt (dus niet direct handelend is in opdracht van de (eigen) cliënt), kan zich aansluiten bij de geschilleninstantie en de klachtenregeling van de opdrachtgever.
Het is verplicht de manier waarop e.e.a. geregeld is te vermelden in de overeenkomst van opdracht zodat duidelijk is dat zowel opdrachtgever als zzp’er aan de vereisten van de Wkkgz voldoen.
Met het benoemen hoe de klachtenregeling is geregeld weet de cliënt waar hij terecht kan.

N.B.: het is te overwegen een eigen klachtenregeling te organiseren waarbij de cliënt toegang heeft tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris die niet verbonden is aan de instelling. (Grotere) instellingen hebben vaak een interne klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk, echter er bestaat een mogelijkheid dat de instelling invloed uitoefent op het proces van de klachtbehandeling. 


Terug naar overzicht