Renseigneringsverplichting

Per 1 januari 2022 is de nieuwe renseigneringsverplichting in werking getreden. Deze houdt in dat wanneer je als zzp’er voor een instelling of bemiddelingsbureau werkt waarbij je dienstverlening vrijgesteld is van BTW, je opdrachtgever een informatieplicht heeft naar de Belastingdienst.
Deze nieuwe renseigneringsverplichting geeft dus een wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking onder vermelding van het BSN aan derde partijen en is daarmee AVG proof.
De opdrachtgever zal aan de Belastingdienst de volgende gegevens aandragen: je BSN, naam, geboortedatum, adresgegevens en de totale waarde van de facturen die je aan de opdrachtgever stuurde in het afgelopen kalenderjaar.
De gegevens moeten na afloop van het kalenderjaar uiterlijk op 31 januari bij de Belastingdienst aangeleverd zijn.


Terug naar overzicht