Wtza - Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders

De Wtza (Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders) is op 1 januari 2022 in werking getreden en vervangt de Wtzi (Wet toelating zorginstellingen).
Vóór 1 juli j.l. dienden bestaande zorgaanbieders zoals zzp psychiater of zzp GZ-psycholoog zich te hebben geregistreerd bij het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ). Startende zorgaanbieders krijgen bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel automatisch een uitnodiging voor de registratie; zij dienen zich te hebben geregistreerd voor aanvang van de werkzaamheden.
In geval van verzuim van registratie kan de IGJ een boete opleggen.
De Wtza heeft nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders zoals de eis van een openbare verantwoordingsplicht.

Doel van de Wtza

Met de Wtza krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meer zicht op zorgaanbieders en de kwaliteit van zorg die zij leveren. Tegelijkertijd beoogt de Wtza dat zorgaanbieders zich nog sterker bewust worden van de kwaliteitseisen die aan hun zorgverlening worden gesteld.

Meldplicht

De meldplicht geldt voor alle bestaande en nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders. Zij dienden zich vóór 1 juli j.l. te hebben geregistreerd bij het CIBG.  Startende zorgaanbieders dienen zich te hebben geregistreerd binnen 3 maanden voor aanvang van de zorg- en/of jeugdhulpverlening.

Melden voorwaarde voor afgifte van de AGB-code

Melden is een voorwaarde voor afgifte van de AGB-code die je nodig hebt onder andere om afspraken te maken met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten én om je uitgevoerde zorgverlening te kunnen declareren.  Zie voor aanvraag van de AGB-code de website van Vektis. 

Om je als zorg- of jeugdhulpaanbieder te registreren, zie de website van het CIBG: 
http://www.toetredingzorgaanbieders.nl/


Terug naar overzicht