Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een financieel vangnet voor zelfstandige professionals in het geval van arbeidsongeschiktheid.
Met deze verzekering ontvang je een periodieke uitkering in geval van ziekte, zwangerschap of invaliditeit zodat je je vaste lasten kunt blijven betalen, ook al kun je (tijdelijk) niet werken.

Er zijn echter ook alternatieven, zoals deelname in een Broodfonds, een schenkkring of vrijwillig verzekeren bij het UWV.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

Voor zelfstandige professionals zoals freelance GZ-psycholoog of freelance psychiater vormt het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een dilemma vanwege de hoge kosten.
Het is echter van groot belang na te denken over hoe de risico’s te beperken c.q. op te vangen in het onverhoopte geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering kent vaak een hoge premie.
Men kan de premie verlagen door keuzes te maken wat betreft de uitkeringsdrempel (de mate van arbeidsongeschiktheid waarbij men een uitkering wenst te ontvangen, deze is standaard 25 procent); de wachttijd en looptijd van de uitkering; de hoogte van het verzekerde inkomen en de eventuele jaarlijkse indexering van de uitkering.
Per verzekeringsmaatschappij bestaan er per grote verschillen ten aanzien van voorwaarden en premiehoogte. Het advies is dan ook altijd om een offerte op te vragen bij meerdere maatschappijen.

Broodfonds

Met een Broodfonds leg je met andere zelfstandige professionals maandelijks een bedrag. In het geval van arbeidsongeschiktheid van één van de leden keert het fonds uit met een maximale periode van 2 jaar. 
Het broodfonds geldt de laatste jaren als een populair (gedeeltelijk) alternatief voor de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Het is mogelijk deelname in een broodfonds te combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) is dan gedekt via het broodfonds waarbij in het geval van een langere periode van ziekte, de AOV uitkeert. Met deze combinatie is de premielast voor een AOV aanzienlijk te verlagen.

Vrijwillig verzekerd bij UWV

Een zelfstandige professional die uit loondienst komt kan zich bij het UWV verzekeren. Voorwaarde is dat je je als zzp’er binnen 13 weken nadat je uit loondienst bent gegaan, aanmeldt.
Deze verzekering dekt het dagloon, welke is gebaseerd op het inkomen dat je zou kwijtraken bij ziekte. N.B.: er geldt een maximum te verzekeren dagloon!

Verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor zelfstandigen (AOV)

Er komt (niet eerder dan 2027) een wettelijk verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor zelfstandigen (AOV).
De AOV voor zelfstandigen (alle IB-ondernemers) is een afspraak uit het pensioenakkoord en onderdeel van het regeerakkoord. Zelfstandigen met een BV vallen buiten de verplichting.
De AOV kent een wachttijd van 1 jaar; zelfstandigen dienen dan dit eerste jaar bij inkomensverlies zelf te overbruggen.
Mogelijk komt er (op later datum) een opt-out-mogelijkheid waarbij je de keuze krijgt om in plaats van deze verplichte AOV een private verzekering af te sluiten.


Terug naar overzicht