Ga je starten zzp GZ-psycholoog, psychiater of verpleegkundig specialist (freelance/ interim)?

Ga je starten zzp GZ-psycholoog, psychiater, klinisch psycholoog of verpleegkundig specialist GGZ (freelance/ interim)?
Check dan of je aan onderstaande punten hebt gedacht:

 • Welke rechtsvorm kies je?

 • Registratie bij de Kamer van Koophandel? 

 • Met welke wetgeving krijg je te maken?

 • Welke verzekeringen zijn van belang?

 • Heb je recht op fiscale voordelen?

 • Welk tarief is gangbaar als zzp psychiater/ GZ-psycholoog? 

 • Hoe zit het met de Overeenkomst van Opdracht? 

 • Hoe staat het met de klachtenregeling?

 • Hoeveel opdrachtgevers per jaar heb je nodig? 

 • Moet ik een zakelijke rekening openen? 

 • Sta je al ingeschreven bij het online freelance platform Interim GGZ?

​Lees hier uitgebreid over deze punten en andere onderwerpen die van belang zijn.


Interim GGZ, hét online freelance platform

Ben je interim/ zzp psychiater, GZ-psycholoog,  klinisch psycholoog, verpleegkundig specialist GGZ of Anios/ basisarts dan vind je op het online freelance platform Interim GGZ de meest actuele freelance opdrachten. Zowel als (regie)behandelaar in de reguliere GGZ maar ook binnen bijvoorbeeld de verslavingszorg, eetstoornissen, jeugdzorg, LVB, forensische psychiatrie en ouderenzorg. Inschrijven is gratis, zowel voor opdrachtgever als zzp'er. Bij een daadwerkelijke start van een zzp'er op een opdracht rekent Interim GGZ een kleine bijdrage jegens de opdrachtgever.
 


Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

 • Inschrijving verplicht

Ga je freelance werkzaamheden verrichten dan is inschrijving bij de KvK verplicht, binnen uiterlijk één week nadat je daadwerkelijk bent gestart. Kijk voor meer informatie op de website van de KvK en maak een bezoekafspraak.

 • Bedrijfs-of handelsnaam 

Je bent vrij in je naamkeuze; houd wel rekening met voldoende onderscheidend vermogen in de bedrijfsnaam. Denk ook aan het reserveren van je webadres.

 • Bepaling vestigingsadres

Vanaf 2022 zijn de woonadressen van zzp'ers niet meer zichtbaar in het Handelsregister, als je tenminste niet op hetzelfde adres woont dat je als vestigingsadres hebt opgegeven.

 Vanwege privacy overwegingen is het sterk te overwegen te kiezen voor een apart vestigingsadres, anders dan je woonadres. Je kunt dan een 'virtueel kantoor' huren; dit  biedt een professioneel zakelijk postadres op een door jou gewenste locatie en postafhandelingsdiensten. Op internet vind je veel aanbieders van virtuele kantoorruimte.

 • Automatische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst

Apart aanmelden bij de Belastingdienst is niet nodig aangezien de KvK na de inschrijving in het Handelsregister je gegevens automatisch doorgeeft aan de fiscus.

 • Btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer 

Van de Belastingdienst ontvang je na inschrijving bij de KvK zowel het btw-identificatienummer (btw-id) en het omzetbelastingnummer (ob-nummer). 
Je btw-id vermeld je op je facturen, de website of andere communicatiemiddelen. Je ob-nummer gebruik je bij contact met de Belastingdienst, zoals met de BelastingTelefoon of bij de btw-aangifte.
N.B.: onder bepaalde voorwaarden zijn medische (‘gezondheidskundige’) handelingen vrijgesteld van BTW (zie hiervoor  'Medische dienstverlening: vrijgesteld van BTW').

 • Kosten inschrijving bij de KvK

Voor de inschrijving  van een nieuwe onderneming betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 51,95 (prijspeil 2022). De kosten van inschrijving zijn aftrekbaar voor je onderneming. Er is geen sprake van een verplichte jaarlijkse bijdrage.

 • Algemene voorwaarden

Je hoeft geen algemene voorwaarden te gebruiken maar het kan wel handig zijn. Deze voorwaarden deponeer je bij de arrondissementsrechtbank of bij de KvK. Op die manier zijn je betalings- en leveringsvoorwaarden en bijvoorbeeld aansprakelijkheid, geheimhouding en klachtenregeling vindbaar. Je kunt hiervoor de modelvoorwaarden voor dienstverlening van de KvK gebruiken.

 • Handelsregisternummer verplicht vermelden

Je bent verplicht het handelsregisternummer te vermelden op al je bedrijfsuitingen: briefpapier, facturen, opdrachtbevestigingen, website etc..

 • Spam

Je gegevens in het handelsregister zijn openbaar. Ter bescherming van je privacy en voorkoming van ongewenste reclame kun je de 'non-mailing indicator' aan laten zetten.

 

Welke rechtsvorm kies ik?

 • Eenmanszaak

Met een eenmanszaak heb je belastingvoordelen zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek (eerste drie jaar) en/ of de MKB-vrijstelling. Voorwaarde is dat je ondernemersrisico loopt en dat je voldoet aan het urencriterium, namelijk 1.225 uur op jaarbasis (het urencriterium geldt overigens niet als eis voor de MKB-winstvrijstelling)..

 • Besloten Vennootschap (BV)

Bij het oprichten van een BV heb je het voordeel dat je in principe niet persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden of faillissement. Ook zou het bij een winst van > € 150.000,-  fiscaal aantrekkelijker zijn om te kiezen voor een BV. Een belastingadviseur zal hierin goed kunnen adviseren. Een nadeel van een BV is dat de kosten hoger zijn dan bij een eenmanszaak, zowel voor de oprichting (notariskosten) als voor het onderhoud (kosten van de jaarrekening).

 

Welke wetgeving geldt voor mij als zelfstandige?

 • Kwalificatie arbeidsrelatie

Als zelfstandige werk je binnen een individuele arbeidsrelatie en ben je geen werknemer. 

De Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) gaat over de kwalificatie van de arbeidsrelatie en is relevant voor de loonbelasting. Wanneer je als zelfstandige werkt voor een bepaalde opdrachtgever en aan specifieke voorwaarden voldoet, hoef je geen loonbelasting te betalen. De belastingdienst kijkt hierbij  naar diverse criteria zoals de inhoud van het werk, de duur en de hoogte van het tarief.
Kijk dan ook samen met de opdrachtgever naar de zuiverheid van de  opdrachtrelatie; de overeenkomst mag niet te veel ‘arbeidsovereenkomst-achtige’ bepalingen bevatten.

 • Geen werkgeversgezag

 Een wezenlijk element van zelfstandig werken (en onderscheid ten opzichte van werknemerschap)  is dat er geen sprake is van werkgeversgezag: de ‘leiding en toezicht’ en de verantwoordelijkheid liggen bij jezelf.

 • Vervanging Wet DBA

Voor het kwalificeren van de arbeidsrelatie zijn al verschillende constructies bedacht. De Wet DBA (de ‘modelovereenkomsten’) als opvolger van de zgn. Verklaring Arbeidsrelatie (VAR) bleek en blijkt feitelijk onuitvoerbaar. Hoewel de Wet DBA uitgaat van een beperkt aantal soorten arbeidsrelaties, gaat het in de praktijk veelal om een “zeer heterogene verzameling arbeidsrelaties”. Het onderscheid tussen werknemers en zelfstandigen is complex en er is vooralsnog geen valide instrument om hier helderheid in te verschaffen. Ook de vorig jaar gelanceerde webmodule brengt onvoldoende soelaas. Door deze complexiteit en de afwezigheid van voldoende capaciteit bij de Belastingdienst stokt de handhaving op de Wet DBA. Het huidige kabinet heeft er - evenals vorige kabinetten - een flinke uitdaging aan met passende nieuwe regels te komen die recht doen aan zowel 'bescherming aan de onderkant van de markt', sociale zekerheid en ondernemerschap.

 • Webmodule

Sinds januari 2021 is de Webmodule als pilot gestart als poging om de Wet DBA te vervangen. Met de Webmodule kan de opdrachtgever vooraf een advies krijgen of hij voor een opdracht een zzp’er kan inhuren, dus de opdracht buiten dienstbetrekking kan invullen. Afhankelijk van onder andere de eventuele gezagsrelatie, 'reguliere bedrijfsactiviteiten', het aantal uren/week van de opdracht of de duur van de opdracht is het advies positief of negatief. Inmiddels zijn we de pilot een end voorbij en het blijkt dat er vanuit het veld veel kritiek kwam; van de webmodule (beschikbaar als voorlichtingsinstrument) wordt nog nauwelijks gebruik gemaakt door opdrachtgevers.. 

 • Modelovereenkomsten

De huidige overeenkomst van opdracht met de opdrachtgever kun je voorlopig gewoon gebruiken. Je benoemt hierin de feiten en omstandigheden waaronder wordt gewerkt en je borgt de status als zelfstandige. Het is belangrijk dat je in de modelovereenkomst duidelijk de opdracht, inhoud van de werkzaamheden en de zelfstandigheid van uitvoering van de opdracht benoemt en omschrijft.

 • Toekomst: criteria voor zelfstandigheid

Er is in de huidige Wet DBA  niets te vinden over de criteria voor zelfstandigheid. Wél is er het handboek loonheffingen van de Belastingdienst. Hierin staat een aantal ‘indicaties’ op basis waarvan de Belastingdienst kan bepalen of er al dan niet terecht ‘buiten dienstbetrekking’ wordt gewerkt in een bepaalde situatie. Een van de indicaties is dat de overeenkomst voor lange tijd doorloopt. Er wordt hierbij echter geen termijn genoemd. Het advies is dan ook

- om een maximale duur van een jaar (een half jaar met maximaal eenmalig verlengen met een half jaar) aan te houden voor een opdracht;

- maximaal 70% bij één opdrachtgever;

- tenminste 3 opdrachtgevers per jaar.


N.B.: de inhoud van dit artikel wordt de komende tijd verder bijgewerkt (7 april 2022)