Vacature zzp GZ-psycholoog, psychiater of verpleegkundig specialist GGZ (freelance / interim)

Of wellicht ga je starten als ZZP orthopedagoog-generalist, basisarts, SPV of klinisch psycholoog (dus op basis van freelance/ interim)? Om je hier bij te helpen hebben we de belangrijkste punten op een rij gezet.
Check de topics rechts in het "snel naar" menu!

Interim GGZ - vind hier freelance vacatures zónder tussenkomst van een bureau

Interim GGZ biedt één centrale plek met actuele zzp vacatures zelf geplaatst door opdrachtgevers; rechtstreeks contact met opdrachtgever; anoniem zoeken en gratis gebruik van het platform.
Met nu al >170 geplaatste zzp vacatures en meer dan 140 ingeschreven zzp professionals waaronder > 50 psychiaters en 45 GZ-psychologen!
Op Interim GGZ vind je als zzp psychiater, zzp GZ-psycholoog of als zzp verpleegkundig specialist GGZ freelance vacatures binnen de reguliere GGZ, verslavingszorg, eetstoornissen, jeugdzorg, LVB, forensische psychiatrie en bijvoorbeeld de ouderenzorg.

Schrijf je in!
 

Inschrijving bij de Kamer van Koophandel

Inschrijving verplicht

Ga je freelance werkzaamheden verrichten dan is inschrijving bij de KvK verplicht, binnen uiterlijk één week nadat je daadwerkelijk bent gestart. Kijk voor meer informatie op de website van de KvK en maak een bezoekafspraak.

Bedrijfs-of handelsnaam 

Bij het kiezen van je bedrijfsnaam ben je vrij in je naamkeuze. Echter je mag niet een (handels)naam kiezen die teveel lijkt op die van een bestaande onderneming (op te zoeken via de website van de Kamer van Koophandel).
Het kan verstandig zijn om in je bedrijfsnaam geen verwijzing te hebben naar je eigen naam.
Bij het actief gebruiken van je bedrijfsnaam krijg je automatisch handelsnaamrechten. 
Denk bij het kiezen van je bedrijfsnaam - indien gewenst – ook aan het reserveren van je webadres.

Bepaling vestigingsadres

Vanaf 2022 zijn de woonadressen van zzp'ers niet meer zichtbaar in het Handelsregister, als je tenminste niet op hetzelfde adres woont dat je als vestigingsadres hebt opgegeven. Het postadres blijft wel openbaar vindbaar in het Handelsregister. Bevoegde instanties zoals de Belastingdienst zijn wel bevoegd over het bezoekadres beschikken vanwege hun maatschappelijke taakstelling,
Bij inschrijving bij de KvK als eenmanszaak kun je ‘afschermen bezoekadres’ aanvinken. 

Kies je voor een apart vestigingsadres, anders dan je woonadres, kun je op internet zoeken naar 'virtueel kantoor'. Deze biedt een professioneel zakelijk postadres op een door jou gewenste locatie en postafhandelingsdiensten. 
De huur is ongeveer € 50, -- / maand (vanaf) en is over het algemeen maandelijks opzegbaar. 

N.B.: afscherming van je adres in het geval van een BV is alléén mogelijk wanneer er sprake is van een concrete dreiging. Op de website van de KvK vind je hierover meer informatie.

Automatische gegevensuitwisseling met de Belastingdienst

Apart aanmelden bij de Belastingdienst is niet nodig aangezien de KvK na de inschrijving in het Handelsregister je gegevens automatisch doorgeeft aan de fiscus.

Btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer 

Van de Belastingdienst ontvang je na inschrijving bij de KvK zowel het btw-identificatienummer (btw-id) en het omzetbelastingnummer (ob-nummer). 
Je btw-id vermeld je op je facturen, de website of andere communicatiemiddelen. Je ob-nummer gebruik je bij contact met de Belastingdienst, zoals met de BelastingTelefoon of bij de btw-aangifte.
N.B.: onder bepaalde voorwaarden zijn medische (‘gezondheidskundige’) handelingen vrijgesteld van BTW (zie hiervoor  'Medische dienstverlening: vrijgesteld van BTW').

Kosten inschrijving bij de KvK

Voor de inschrijving  van een nieuwe onderneming betaal je een eenmalige inschrijfvergoeding van € 75, --  (prijspeil 2023). De kosten van inschrijving zijn aftrekbaar voor je onderneming. Er is geen sprake van een verplichte jaarlijkse bijdrage.

Algemene voorwaarden

Je hoeft geen algemene voorwaarden te gebruiken maar het kan wel handig zijn. Deze voorwaarden deponeer je bij de arrondissementsrechtbank of bij de KvK. Op die manier zijn je betalings- en leveringsvoorwaarden en bijvoorbeeld aansprakelijkheid, geheimhouding en klachtenregeling vindbaar. Je kunt hiervoor de modelvoorwaarden voor dienstverlening van de KvK gebruiken.

Handelsregisternummer verplicht vermelden

Je bent verplicht het handelsregisternummer te vermelden op al je bedrijfsuitingen: briefpapier, facturen, opdrachtbevestigingen, website etc..

Spam

Je gegevens in het handelsregister zijn openbaar. Ter bescherming van je privacy en voorkoming van ongewenste reclame kun je de 'non-mailing indicator' aan laten zetten.

Is een zakelijke rekening verplicht?

Het openen van een zakelijke rekening in het geval van een eenmanszaak is niet verplicht.
Er zijn echter wel een aantal belangrijke voorzelen van een zakelijke rekening: privé- en zakelijke transacties lopen niet door elkaar; de rekening kan gekoppeld worden met een online boekhoudpakket en de kosten van een zakelijke rekening zijn aftrekbaar. Daar staat tegenover dat de kosten van een zakelijke rekening uiteraard hoger zijn dan een (extra) privé-rekening.
Het is overigens verstandig om in de voorwaarden van de bank te checken of zakelijke transacties op een privé-rekening worden geaccepteerd.
 

Welke rechtsvorm kies ik?

Eenmanszaak

Met een eenmanszaak heb je belastingvoordelen zoals zelfstandigenaftrek, startersaftrek (eerste drie jaar) en/ of de MKB-vrijstelling. Voorwaarde is dat je ondernemersrisico loopt en dat je voldoet aan het urencriterium, namelijk 1.225 uur op jaarbasis (het urencriterium geldt overigens niet als eis voor de MKB-winstvrijstelling)..

Besloten Vennootschap (BV)

Bij het oprichten van een BV heb je het voordeel dat je in principe niet persoonlijk aansprakelijk bent voor schulden of faillissement. Ook zou het bij een winst van > € 150.000,-  fiscaal aantrekkelijker zijn om te kiezen voor een BV. Een belastingadviseur zal hierin goed kunnen adviseren. Een nadeel van een BV is dat de kosten hoger zijn dan bij een eenmanszaak, zowel voor de oprichting (notariskosten) als voor het onderhoud (kosten van de jaarrekening).
Wanneer je kiest voor een BV, zal de inschrijving via de notaris verlopen.
 

Wetgeving: kwalificatie arbeidsrelatie (Wet DBA)

Vervanging Wet DBA

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid werkt hard aan het terugdringen van flex en de vervanging van de wet DBA. Het doel van het Kabinet is een betere balans op de arbeidsmarkt en duidelijkere regels rondom werken met zelfstandigen.
Het gaat hierbij om drie sporen:
- Meer duidelijkheid bieden over de beoordeling van de arbeidsrelatie;
- Verschillen in fiscale en sociale zekerheid tussen werknemers en werkgevers verkleinen;
- Handhaving op schijnzelfstandigheid intensiveren.
Bij de beoordeling van de arbeidsrelatie geeft de minister (3 april 2023) aan dat zij de open norm ‘werken in dienst van’ (gezag) uit het Burgerlijk Wetboek wil gaan verduidelijken. Hoofdelementen hierin zijn ‘materiële ondergeschiktheid’ (toezicht, instructies), ‘organisatorische inbedding van het werk’ en de contra-indicatie van een arbeidsovereenkomst (‘zelfstandig ondernemerschap’).
Een Tweede (hoofdlijnen)brief van Minister van Gennip volgt uiterlijk deze zomer. Het wetsvoorstel moet uiterlijk in 2025 ingaan.

Wet DBA – hoe zat het ook alweer?

Binnen een arbeidsrelatie zijn er grofweg 2 smaken: je werkt binnen een individuele arbeidsrelatie als zelfstandige (dus buiten dienstbetrekking) óf als werknemer.
Als zelfstandige werk je voor eigen rekening en risico t.b.v. een opdrachtgever en hoef je geen loonbelasting te betalen.
De Wet DBA  (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties) gaat over de kwalificatie van de arbeidsrelatie. Een belangrijk criterium om te bepalen of een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden gedaan is de notie 'materieel gezag'. 

Inbedding

Nieuw is dat het Kabinet wil dat organisaties geen zzp’ers meer kunnen inzetten in werk dat als ‘organisatorisch ingebed’ gezien kan worden c.q. als werk wat anderen in loondienst ook doen.
Wanneer werk organisatorisch is ingebed in een organisatie, dan kan dat werk in beginsel alleen als werknemer worden gedaan.
De Hoge Raad oordeelt echter iets anders (zie verder).

Ténzij echt ondernemer

Het kabinet wil echter een uitzondering voor echte ondernemers. Wie voldoet aan een aantal criteria (zgn. contra-indicaties) voor zelfstandig ondernemerschap kan toch ‘ingebed’ werken.
Criteria zouden dan onder andere zijn een fors hogere beloning of het hebben van een specifieke expertise. Deze criteria en ook de definitie van ‘inbedding’ moeten nog worden uitgewerkt in overleg met sociale partners, experts en stakeholders. Denk hierbij aan de Nederlandse ggz, Actiz, ZorgthuisNL en VGN. 

Minder fiscale voordelen en een verplichte zzp-aov

Als onderdeel van een ‘gelijker speelveld’ tussen werknemer en zzp’er wordt de zelfstandigenaftrek versneld afgebouwd. Per dit jaar werd de fiscale oudedagsreserve (FOR) afgeschaft.
Verder komt er een wettelijk verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering voor zelfstandigen (AOV), maar deze zal op zijn vroegst vanaf 2027 beschikbaar zijn. 
De AOV voor zelfstandigen (alle IB-ondernemers) is een afspraak uit het pensioenakkoord en onderdeel van het regeerakkoord. Zelfstandigen met een BV vallen buiten de verplichting.
De AOV kent een wachttijd van 1 jaar; zelfstandigen dienen dan dit eerste jaar bij inkomensverlies zelf te overbruggen.
Mogelijk komt er (op later datum) een opt-out-mogelijkheid waarbij je de keuze krijgt om in plaats van deze verplichte AOV een private verzekering af te sluiten.

Uitspraak Hoge Raad in Deliveroo-zaak

De Hoge Raad heeft vrijdag 24 maart j.l. in de Deliveroo-zaak aangegeven dat het de taak van het kabinet is om meer duidelijkheid te geven over schijnzelfstandigheid.
Door de polder werd lang uitgezien naar de uitspraak van de Hoge Raad, maar deze komt dus bewust níet met extra duidelijkheid over de kwalificatie van arbeidsrelaties. Volgens de Hoge Raad is dat de taak van de wetgever.

Alle feiten en omstandigheden samen van belang

Wel houdt de Hoge Raad de uitspraken in een eerdere zaak overeind. In deze zaak oordeelde de Hoge Raad dat alle feiten en omstandigheden in onderling verband van belang zijn bij de beoordeling van een arbeidsrelatie.
De Hoge Raad benoemde in het arrest een niet-uitputtende lijst van omstandigheden, waarbij zij de inbedding van het werk en van degene die de werkzaamheden verricht in de organisatie/ bedrijfsvoering als criterium opvoert. Organisatorische inbedding van de werknemer als die van de werkzaamheden kunnen indicatoren zijn van een arbeidsovereenkomst. 
Van belang is op te merken dat de 'bedoeling van partijen om geen arbeidsovereenkomst aan te gaan' vooral gewicht heeft wanneer in de praktijk daadwerkelijk buiten gezag wordt gewerkt door de zelfstandige.
Als nieuwe omstandigheid bij de beoordeling van een arbeidsrelatie benoemt de Hoge Raad verder of degene die de werkzaamheden verricht, zich in het economisch verkeer als ondernemer gedraagt. Denk aan acquisitie, fiscale behandeling, reputatie, aantal opdrachtgevers en de duur van opdrachten. 

Intensivering handhaving op schijnzelfstandigheid

De Belastingdienst intensiveert de handhaving op schijnzelfstandigheid. Wanneer de Belastingdienst dan schijnzelfstandigheid constateert (en er geen sprake is van kwaadwillendheid), zal deze eerst een aanwijzing geven waarbij opdrachtgever en zzp'er de kans krijgen om de samenwerking binnen redelijke termijn anders in te vullen.

Modelovereenkomsten

Op dit moment zijn de huidige modelovereenkomsten nog steeds te gebruiken voor het vastleggen van de arbeidsrelatie wanneer men beoogt buiten gezag te werken. In de overeenkomst kan men onderlinge afspraken duidelijk vastleggen. Verder dienen de overeenkomsten om gezondheidsrechtelijke plichten aan opdrachtgever en zzp'er te regelen, zoals in het kader van de Wkkgz.
De geldigheidsduur van de modelovereenkomsten is 5 jaar. Er geldt wel een voorbehoud van wijzigingen in wet- en regelgeving en jurisprudentie óók binnen deze termijn van 5 jaar.
Van belang op te merken is dat de criteria die de Belastingdienst hanteert voor ondernemerschap niet worden gevolgd door de Hoge Raad. Iemand kan dus volgens de wet een arbeidsovereenkomst hebben maar voor de fiscus ondernemer zijn. 
De Modelovereenkomsten van de Belastingdienst zijn derhalve geen middel om een arbeidsovereenkomst in de zin van de wet te voorkomen.

Letten (dus) op zelfstandigheid

Organisatorische inbedding en materieel gezag kennen toenemend belang bij de beoordeling of een opdracht buiten dienstbetrekking kan worden gedaan.
Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer ervoor te zorgen dat zowel de praktijk van het werk als zzp'er maar ook de Overeenkomst van Opdracht niet te veel ‘arbeidsovereenkomst-achtige’ bepalingen bevat.
Aangezien je als zzp'er werkzaamheden verricht die anderen in loondienst ook doen lijkt het ons aan te bevelen terughoudend te zijn met voortdurend verlengen van een opdracht en bijvoorbeeld het doen van diensten buiten kantoortijden een eigen keuze te laten zijn.
Kortom bepaal bewust de maximale duur van de opdracht, de afhankelijkheid van één enkele opdrachtgever en de aansprakelijkheid voor (de kwaliteit van) de verleende zorg. 

Wij denken dat een goed advies is om:

 • een maximale duur van een jaar (een half jaar met maximaal eenmalig verlengen met een half jaar) aan te houden voor een opdracht;
 • maximaal 70% bij één opdrachtgever;
 • tenminste 3 opdrachtgevers per jaar.

Bron: Belastingdienst, ZiPconomy
 

Welke verzekeringen zijn van belang?

Beroepsaansprakelijkheidsverzekering

Met een beroepsaansprakelijkheidsverzekering dek je je als zzp’er in tegen de financiële gevolgen van een aansprakelijkstelling bij een fout als gevolg van de uitoefening van je beroep als freelance psychiater of zzp GZ-psycholoog.
Veel instellingen ( Art 7:462 B.W.) kennen de centrale aansprakelijkheid; het is van belang dit goed te controleren maar ook om te kiezen voor een aanvullende dekking op de instellingspolis.
Binnen de zakelijke beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt overigens vaak de zogenaamde bedrijfsaansprakelijkheid (schade aan zaken van derden of letselschade) meegenomen.

 • Parapludekking

De instellingen die worden genoemd in Art 7:462 B.W. kennen de zogenoemde centrale aansprakelijkheid (‘paraplu-dekking’). 
De centrale aansprakelijkheid voor deze instellingen houdt in dat een patiënt bij tekortkomingen direct de zorginstelling kan aanspreken in plaats van op zoek te moeten naar de betrokken hulpverlener.
Onder de centrale aansprakelijkheid vallen alle medewerkers van de betrokken instelling, dus ook zzp’ers.
Volgens het tweede lid van Art 7:462 B.W.. geldt de centrale aansprakelijkheid voor ziekenhuizen maar ook bijvoorbeeld voor instellingen voor geestelijke gezondheidszorg en verpleeginrichtingen.

 • Aanvullende dekking op de instellingspolis

In voorkomende gevallen kan het zijn dat de opdrachtgever de centrale aansprakelijkheid niet goed heeft verzekerd of dat deze de premie niet tijdig heeft voldaan.
Tevens kan vanwege eerdere toegekende claims de instellingspolis zijn uitgeput of kan het claimbedrag hoger zijn dan het verzekerd bedrag.

Voor afdekking van bovengenoemde risico’s kun je kiezen voor een aanvullende dekking op de instellingspolis (‘aanvullend intramuraal’ of ‘excedentverzekering’).

De premie is aftrekbaar en de verzekering toont ook je “onafhankelijkheid” als ondernemer aan.

Ons advies is om bij het aangaan van een opdracht als ZZP'er altijd vooraf contact op te nemen met een verzekeraar (zoals bijvoorbeeld de VvAA).
Bron: Burgerlijk Wetboek, VvAA o.a..

Zakelijke rechtsbijstandverzekering

Met een Zakelijke rechtsbijstandverzekering ben je verzekerd van rechtsbijstand in geval van een juridisch geschil, bijvoorbeeld bij geschillen over niet betaalde rekeningen.
 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt een financieel vangnet voor zelfstandige professionals in het geval van arbeidsongeschiktheid.
Met deze verzekering ontvang je een periodieke uitkering in geval van ziekte, zwangerschap of invaliditeit zodat je je vaste lasten kunt blijven betalen, ook al kun je (tijdelijk) niet werken.
Als freelance GZ-psycholoog of bijvoorbeeld freelance psychiater vormt het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering vaak een dilemma vanwege de hoge kosten. Het is echter belangrijk na te denken over hoe de risico’s te beperken c.q. op te vangen in het onverhoopte geval van arbeidsongeschiktheid door ziekte of een ongeval.
Bekende alternatieven van een AOV zijn deelname in een Broodfonds, een schenkkring of vrijwillig verzekeren bij het UWV.
Je kunt de premie van de AOV verlagen door keuzes te maken wat betreft de uitkeringsdrempel (de mate van arbeidsongeschiktheid waarbij je een uitkering wenst te ontvangen, deze is standaard 25 procent); de wachttijd en looptijd van de uitkering; de hoogte van het verzekerde inkomen en de eventuele jaarlijkse indexering van de uitkering.
Per verzekeringsmaatschappij bestaan er per grote verschillen ten aanzien van voorwaarden en premiehoogte. Het advies is dan ook altijd om een offerte op te vragen bij meerdere maatschappijen.

Er komt overigens (niet eerder dan 2027) een wettelijk verplichte arbeidsongeschiktheids-verzekering voor zelfstandigen (AOV).
De AOV voor zelfstandigen (alle IB-ondernemers) is een afspraak uit het pensioenakkoord en onderdeel van het regeerakkoord. Zelfstandigen met een BV vallen buiten de verplichting.
De AOV kent een wachttijd van 1 jaar; zelfstandigen dienen dan dit eerste jaar bij inkomensverlies zelf te overbruggen.
Mogelijk komt er (op later datum) een opt-out-mogelijkheid waarbij je de keuze krijgt om in plaats van deze verplichte AOV een private verzekering af te sluiten.

 • Broodfonds

Met een Broodfonds leg je met andere zelfstandige professionals maandelijks een bedrag. In het geval van arbeidsongeschiktheid van één van de leden keert het fonds uit met een maximale periode van 2 jaar. 
Het broodfonds geldt de laatste jaren als een populair (gedeeltelijk) alternatief voor de traditionele arbeidsongeschiktheidsverzekering.
Het is mogelijk deelname in een broodfonds te combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Kortdurende arbeidsongeschiktheid (tot 2 jaar) is dan gedekt via het broodfonds waarbij in het geval van een langere periode van ziekte, de AOV uitkeert. Met deze combinatie is de premielast voor een AOV aanzienlijk te verlagen.

 • Vrijwillig verzekerd bij UWV

Een zelfstandige professional die uit loondienst komt kan zich bij het UWV verzekeren. Voorwaarde is dat je je als zzp’er binnen 13 weken nadat je uit loondienst bent gegaan, aanmeldt.
Deze verzekering dekt het dagloon, welke is gebaseerd op het inkomen dat je zou kwijtraken bij ziekte. N.B.: er geldt een maximum te verzekeren dagloon!
 

Pensioenverzekering

Net als iedere Nederlander krijg je AOW zodra je de pensioen gerechtigde leeftijd hebt bereikt. Maar in tegenstelling tot werknemers bestaat er geen pensioenfonds voor zzp'ers. Je moet dus zelf iets regelen.

 • Lijfrente opbouwen

Dit kan jue doen via een verzekeraar, bank of beleggingsinstelling. Als je stopt met werken kan je het gespaarde bedrag in termijnen laten uitkeren en heb je een aanvulling op je pensioen. Deze vorm is fiscaal gunstig omdat je het bedrag kunt aftrekken van je inkomstenbelasting. 

 • Je bestaande pensioenregeling voortzetten

Ben je net gestart als zzp’er? En werkte je in loondienst voordat je zzp’er werd? Soms kun je dan je oude pensioenregeling voortzetten, inclusief de aanvullende dekkingen als nabestaandenpensioen of premievrijstelling als je arbeidsongeschikt wordt. De pensioenuitvoerder kan hier verdere informatie over geven.
Wel dien je het voortzetten van je oude pensioenregeling binnen 9 maanden na het einde van je dienstverband aan te vragen én moet de vrijwillige voortzetting uiterlijk 15 maanden na het ontslag beginnen. De premie is maximaal 10 jaar fiscaal aftrekbaar.

 • Deelname aan een collectieve pensioenregeling

Een collectieve pensioenregeling is een regeling voor meerdere deelnemers via een verzekeraar, pensioenfonds of beleggingsinstelling. Voor zzp'ers zijn er verschillende collectieve pensioenregelingen waarbij je je vrijwillig kan aansluiten.
 

Geschillenregeling (Wkkgz)


De Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) bepaalt dat alle zorgaanbieders, dus ook zzp’ers, moeten zijn aangesloten bij een erkende geschilleninstantie.
De Wkkgz verplicht zorgaanbieders bijvoorbeeld tot het hebben van een klachtenregeling of (voor werk- c.q. opdrachtgever binnen de langdurige zorg en intramurale GGZ) het opvragen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG).

De zzp psychiater of zzp GZ-psycholoog die enkel in opdracht van zorgaanbieders/zorginstellingen werkt (dus niet direct handelend is in opdracht van de (eigen) cliënt), kan zich aansluiten bij de geschilleninstantie en de klachtenregeling van de opdrachtgever.
Het is verplicht de manier waarop e.e.a. geregeld is te vermelden in de overeenkomst van opdracht zodat duidelijk is dat zowel opdrachtgever als zzp’er aan de vereisten van de Wkkgz voldoen.
Met het benoemen hoe de klachtenregeling is geregeld weet de cliënt waar hij terecht kan.

N.B.: het is te overwegen een eigen klachtenregeling te organiseren waarbij de cliënt toegang heeft tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris die niet verbonden is aan de instelling. (Grotere) instellingen hebben vaak een interne klachtenfunctionaris. Deze is onafhankelijk, echter er bestaat een mogelijkheid dat de instelling invloed uitoefent op het proces van de klachtbehandeling. 
 

Wtza - Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders


De Wtza (Wet toetreding nieuwe zorgaanbieders) is op 1 januari 2022 in werking getreden en vervangt de Wtzi (Wet toelating zorginstellingen).
Startende zorgaanbieders krijgen bij inschrijving bij de Kamer van Koophandel automatisch een uitnodiging voor de registratie bij het CIBG, de uitvoeringsorganisatie van de Inspectie van Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ).
Ga je werkzaamheden verrichten als zzp psychiater of zzp GZ-psycholoog dien je je voor aanvang van de werkzaamheden te hebben geregistreerd.
Let op: in geval van verzuim van registratie kan de IGJ een boete opleggen.
De Wtza kent nieuwe toetredingsregels voor zorg- en jeugdhulpaanbieders, zoals de eis van een openbare verantwoordingsplicht.

Doel van de Wtza

Met de Wtza krijgt de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ) meer zicht op zorgaanbieders en de kwaliteit van zorg die zij leveren. Tegelijkertijd beoogt de Wtza dat zorgaanbieders zich nog sterker bewust worden van de kwaliteitseisen die aan hun zorgverlening worden gesteld.

Meldplicht

De meldplicht geldt voor alle bestaande en nieuwe zorg- en jeugdhulpaanbieders. Startende zorgaanbieders dienen zich te hebben geregistreerd vóór aanvang van de zorg- en/of jeugdhulpverlening.

Melden voorwaarde voor afgifte van de AGB-code

Melden is een voorwaarde voor afgifte van de AGB-code die je nodig hebt onder andere om afspraken te maken met zorgverzekeraars, zorgkantoren en gemeenten én om je uitgevoerde zorgverlening te kunnen declareren.  Zie voor aanvraag van de AGB-code de website van Vektis. 

Om je als zorg- of jeugdhulpaanbieder te registreren, zie de website van het CIBG: 
http://www.toetredingzorgaanbieders.nl/
 

Hoe bepaal je je tarief als ZZP GZ-psycholoog of zzp verpleegkundig specialist GGZ?


Hoe kom je tot een passend, marktconform tarief als interim psychiater, zzp basisarts of
freelance klinisch psycholoog?
Wie bepaalt uiteindelijk je tarief? En hoe zit het met zaken als wat is gangbaar? Welke invloed heeft schaarste op de tariefstelling? Hoe zit het met de complexiteit van een opdracht of de reisafstand op de bepaling van je tarief?
Evident is dat de huidige schaarste aan deze professionals leidt tot een betere onderhandelingspositie met betrekking tot tariefstelling (onder andere) én dat zij kritischer kunnen zijn over welk werk ze accepteren. Dit heeft een directe impact op openstaande vacatures c.q. vacatures bij opdrachtgevers.

Je bepaalt zelf je tarief

Je bepaalt zelf je tarief als freelance psychiater of ZZP GZ-psycholoog. Het is slim om dit een vroeg stadium aan de opdrachtgever te benoemen wanneer je in gesprek bent over een eventuele opdracht.
Het zélf bepalen van je tarief 'hoort' bij het ondernemer zijn en bij de (gelijkwaardige) opdrachtrelatie die je hebt t.o.v. de opdrachtgever.

Belastingen en buffer opbouwen

Over je inkomsten als zzp'er betaal je belasting en uit je inkomen betaal je ook je bedrijfskosten zoals verzekeringspremies en reserveringen voor pensioen.
Ook de kosten voor herregistratie (onder andere scholing) (en als zzp psychiater de kosten voor de verplichte pensioenverzekering via SPMS) komen ten last van je inkomsten als zzp'er.
Al deze kosten dien je dus te verdisconteren in je tarief.
Het is verder verstandig om uit je inkomsten een buffer op te bouwen voor momenten dat je minder of niet werkt als zzp’er, om wat voor reden dan ook.

Schaarste

Er is een al langer bestaande grote schaarste aan psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ en basisarts psychiatrie.
Deze schaarste lijkt vooral de hoogte van het tarief te bepalen. Het gaat hierbij feitelijk om de disverhouding tussen het aantal 'open plekken' en het aantal beschikbare zzp professionals.

Het marktgemiddelde

Bij de bepaling van je tarief zul je deze marktconform, binnen een bepaalde bandbreedte, willen laten zijn. Eén van de elementen die hierbij spelen is de ervaringsjaren die je hebt als zzp psychiater of freelance GZ-psycholoog.

Informeer bij collega zzp’ers

Wanneer je collega’s kent die als zzp’er werken is dat een goede bron om te vernemen wat zij aan tarieven rekenen binnen een specifieke setting en van wat zij weten wat gangbaar is in de markt. 

Factoren die verder een rol spelen

 • Urgentie en aard/ complexiteit van de opdracht

De urgentie van het snel inzetten van een interim professional alsook de complexiteit van de opdracht heeft invloed op de hoogte van het tarief.

 • Je expertise

Wat je je meebrengt aan waarde voor de opdrachtgever voor deze specifieke opdracht. Geef duidelijk aan wat je toegevoegde waarde is en wat jij bijdraagt aan de organisatie of de opdracht.

 • Je eerdere tariefstelling

Wat kreeg je eerder aan tarief binnen een andere opdracht?

 • Duur en omvang van de opdracht

De duur van een opdracht en het ‘volume’ aan te factureren uren/ week bepaalt de hoogte van de inkomsten uit je zzp-schap en dus ook de mate van het ondernemersrisico. Hoe lager het risico hoe meer je wellicht bereid bent water bij de wijn te doen wat betreft tariefstelling.

 • Concurrentie

Wanneer er meer kandidaten beschikbaar zijn voor de opdracht heeft de opdrachtgever een keuze. Het tarief kan dan voor een opdrachtgever bepalend zijn in de keuze wie de opdracht uiteindelijk kan gaan doen.

 • Reisduur woon-werk

Een langere reistijd kan voor jou als zzp’er een reden zijn om een hoger tarief te vragen vanwege de belasting op je privétijd.

 • Hoe graag wil je de opdracht doen?

Wanneer je de opdracht graag wil aangaan omdat deze sterk aansluit bij je interesse op dat moment ben je mogelijk bereid je tarief aan te passen.

 • Hoeveel is de opdrachtgever bereid te betalen?

Hoe is de (Principiële) bereidheid bij de opdrachtgever? Tot hoever wil de opdrachtgever gaan? HR adviseert hierin vaak naar de budgethouders binnen de organisatie. 

 • Jouw onderhandelingsvaardigheden

Hoe goed kun je onderhandelen? Eén van de vaardigheden daarin is het de emotie weghalen uit het bepalen van je tarief en het gesprek hierover dat je voert met de opdrachtgever. Je positie is gelijkwaardig aan die van de opdrachtgever en dat legitimeert een zakelijke opstelling. Je bepaalt zelf wat je waard bent en niet het budget van de de opdrachtgever. Uiteindelijk gaat het erom welk probleem je voor de opdrachtgever oplost en wat dat voor de opdrachtgever oplevert.
Een sterke positie komt verder vooral door het hebben van één of meer alternatieven. Je hoeft in dat geval  dus niet bang te zijn om een opdracht niet binnen te halen.

 • Relatie met de opdrachtgever

Het belang van het goed houden van een relatie met de opdrachtgever ook voor de toekomst; de wijze waarop je een opdracht eventueel laat afketsen op tarief.

Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG)


In het werken met kwetsbare personen, zoals binnen de GGZ is een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) wettelijk verplicht. 
Een VOG is een verklaring waaruit blijkt dat je geen justitieel verleden hebt m.b.t. de te vervullen opdracht bij de opdrachtgever.
De terugkijktermijn is 4 jaar waarbij er een aantal uitzonderingen gelden zoals bijvoorbeeld bij de Dienst Justitiële Instellingen.

Overeenkomst van Opdracht en VOG

Vaak is het kunnen overleggen van een VOG benoemd in de Overeenkomst van Opdracht.
Je dient zelf de kosten van het aanvragen van de VOG te dragen ter voorkoming van een indicatie van een gezagsverhouding.

Digitaal aanvragen via je opdrachtgever

Vraag je toekomstige opdrachtgever om je digitale aanvraag klaar te zetten. De kosten voor een digitale aanvraag € 33,85 (2022) zijn lager dan een schriftelijk VOG-aanvraag via de gemeente (€ 41,35).

Dienst Justis

nadat je aanstaande opdrachtgever de VOG-aanvraag online heeft klaargezet, ontvang je een e-mail van Justis met daarin een aanvraagcode. Hiermee kun je online inloggen, je aanvraaggegevens controleren en de aanvraag betalen. Om de aanvraag te kunnen betalen heb je DigiD en iDEAL nodig.

AGB-code


De AGB-code is een landelijke code waarmee je als zorgaanbieder kan worden herkend en geregistreerd staat in een landelijke database. Deze database wordt beheerd door Vektis.
De AGB-code (staat voor Algemeen GegevensBeheer-code) is verplicht voor alle formele zorgaanbieders. 

Als zzp psychiater of interim GZ-psycholoog starten bij een opdrachtgever

Op basis van je inschrijving bij de KvK kun je bij Vektis een aanvraag indienen voor een AGB-code.
Belangrijk: houd daarbij rekening met een gemiddelde doorlooptijd van een aantal weken voor het verkrijgen van een AGB-code!

Er bestaat een speciale clausule voor regiebehandelaren die als zzp’er bij een bestaande instelling gaan werken en gebruik maken van het declaratiesysteem van deze opdrachtgever.
Er zijn verschillende uitzonderingen van toepassing op inzet als zzp’er. Overleg met Vektis welke uitzondering voor jou geldt.
Je kunt je aanvraag bij Vektis indienen via een klik op ’Een persoonlijke AGB-code en een AGB-code voor mijn onderneming aanvragen’.

Onboarding: starten op je nieuwe werkplek


Start je als zzp psychiater of freelance GZ-psycholoog bij een nieuwe opdrachtgever? Leef en lees je goed in, dan is de kans op een goede onboarding groot.
Goede onboarding zorgt voor een snellere en sterker gevoelde verbondenheid/ betrokkenheid van jou als zzp’er bij de visie, strategie, doelstellingen en cultuur van de organisatie. Het heeft daarmee een positief effect op jou als zzp’er maar ook voor jouw opdrachtgever. 
Tevens heeft goede onboarding een positief effect op de ‘tijd-tot-productiviteit’, de mate van inzet en de duur dat de zzp’er gemiddeld bij de opdrachtgever blijft.

Het heeft zeker zin in de 'sollicitatie' gesprekken te vragen naar hoe me de onboarding van nieuwe medewerkers (vooal zzp'ers) heeft ingericht.
Het gaat dan om het op tijd op orde hebben van praktische zaken, een online inwerkprogramma (kennismakingsvideo’s, basistrainingen, etcetera), rondleidingen en kennismaking met collega's.

Renseigneringsverplichting

Per 1 januari 2022 is de nieuwe renseigneringsverplichting in werking getreden. Deze houdt in dat wanneer je als zzp’er voor een instelling of bemiddelingsbureau werkt waarbij je dienstverlening vrijgesteld is van BTW, je opdrachtgever een informatieplicht heeft naar de Belastingdienst.
Deze nieuwe renseigneringsverplichting geeft dus een wettelijke grondslag voor gegevensverstrekking onder vermelding van het BSN aan derde partijen en is daarmee AVG proof.
De opdrachtgever zal aan de Belastingdienst de volgende gegevens aandragen: de totale waarde van de facturen die je aan de opdrachtgever stuurde in het afgelopen kalenderjaar, je BSN, naam, geboortedatum en adresgegevens.
De gegevens moeten na afloop van het kalenderjaar uiterlijk op 31 januari bij de Belastingdienst aangeleverd zijn.