Inschrijven bij de Kamer van Koophandel

Wanneer je gaat starten als zzp’er is inschrijving bij de Kamer van Koophandel verplicht.
Je kunt via de website van de KvK een afspraak maken voor een bezoek bij de dichtstbijzijnde vestiging. Neem bij de afspraak een (geldige) legitimatie mee. De kosten voor inschrijving bedragen
€ 75,- (prijspeil 2023). De kosten van inschrijving zijn aftrekbaar voor je onderneming; er is geen sprake van een verplichte jaarlijkse bijdrage. Je ontvangt direct na inschrijving je KvK-nummer.
Uiterlijk één week nadat je met je werkzaamheden als zzp'er bent gestart moet je zijn ingeschreven bij de KvK.

Gegevens voor de Belastingdienst

De KvK geeft na de inschrijving je gegevens automatisch door aan de Belastingdienst. Hiervoor hoef je dus niets te doen.

Medische dienstverlening: vrijgesteld van BTW

Belangrijk bij inschrijving is te vermelden dat je medische ("gezondheidskundige") handelingen in de gezondheidszorg gaat verrichten. Deze zijn vrijgesteld van BTW, mits geleverd door een beroepsbeoefenaar met BIG-registratie. Op je facturen reken je derhalve geen BTW aan de opdrachtgever.
Je spreekt in dit verband dus niet van ''exclusief BTW'' maar van ''vrijgesteld van BTW''.
N.B.: overige werkzaamheden, zoals beleidsmatige werkzaamheden gelden als zakelijke dienstverlening en zijn derhalve belast met BTW.

Btw-identificatienummer en omzetbelastingnummer

De Belastingdienst zend je na inschrijving bij de KvK een Btw-identificatienummer (btw-id) en omzetbelastingnummer (ob-nummer).
Je btw-id vermeld je op je facturen en website en andere communicatiemiddelen. Je ob-nummer gebruik je bij (schriftelijk of telefonisch) contact met de Belastingdienst, zoals bij de btw-aangifte.

Algemene voorwaarden

Het voeren van algemene voorwaarden is niet verplicht maar kan wel handig zijn. Hierin vermeld je
bijvoorbeeld je betalings- en leveringsvoorwaarden, aansprakelijkheid, geheimhouding en klachtenregeling. Je kunt je algemene voorwaarden deponeren bij de arrondissementsrechtbank of bij de KvK. Als voorbeeld kun je de modelvoorwaarden voor dienstverlening van de KvK gebruiken.

Handelsregisternummer verplicht vermelden

Je bent verplicht het handelsregisternummer te vermelden op je zakelijke briefpapier, facturen, opdrachtbevestigingen, website en overige bedrijfsuitingen.

Spam

Denk eraan dat je gegevens in het handelsregister openbaar zijn. Om je privacy te beschermen en ongewenste reclame te voorkomen kun je de 'non-mailing indicator' aan laten zetten.

Is een zakelijke rekening verplicht?

Het openen van een zakelijke rekening in het geval van een eenmanszaak is niet verplicht.
Er zijn echter wel een aantal belangrijke voorzelen van een zakelijke rekening: privé- en zakelijke transacties lopen niet door elkaar; de rekening kan gekoppeld worden met een online boekhoudpakket en de kosten van een zakelijke rekening zijn aftrekbaar. Daar staat tegenover dat de kosten van een zakelijke rekening uiteraard hoger zijn dan een (extra) privé-rekening.
Het is overigens verstandig om in de voorwaarden van de bank te checken of zakelijke transacties op een privé-rekening worden geaccepteerd.


Terug naar overzicht