Fiscaal

Eenmanszaak

Als zzp’er met een eenmanszaak heb je te maken de inkomstenbelasting. De winst die je als zzp’er maakt is belast in box 1 (belastbaar inkomen uit werk en inkomen).
Wanneer je naast je werk als zzp’er ook in loondienst werkt, is het salaris uit dit loondienstverband vatbaar voor de loonbelasting. De loonbelasting die de werkgever inhoudt is een voorschot op de inkomstenbelasting en wordt daarmee verrekend.

BV

De winst in een BV wordt belast met vennootschapsbelasting (Vpb). Een eventuele winstuitkering wordt belast in box 2 van de inkomstenbelasting (‘belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang’) en mag hiermee worden verrekend.
Wanneer je je werkzaamheden verricht vanuit een BV ontvang je van daaruit salaris en wordt door de BV loonheffing ingehouden (als voorschot op de inkomstenbelasting).

Ondernemerschap?

Onder bepaalde voorwaarden heb je recht op fiscale voordelen. Of de Belastingdienst je kwalificeert als ondernemer voor de winstbelasting hangt af van alle omstandigheden in hun onderlinge samenhang. Een belangrijke vraag is of je “ondernemersrisico” loopt en jezelf ook als ondernemer gedraagt. Spreid je het ondernemersrisico door meerdere opdrachtgevers in een jaar te hebben, profileer je je als ondernemer bijvoorbeeld via LinkedIn en dergelijke?

Fiscale voordelen (eenmanszaak)

In het geval van een eenmanszaak heb je bepaalde fiscale voordelen: de ondernemersaftrek (zelfstandigenaftrek en startersaftrek) en de MKB-winstvrijstelling.
Voorwaarde voor de zelfstandigenaftrek is het urencriterium van 1225 uur per jaar, deze geldt niet voor de MKB-winstvrijstelling.
Voor het urencriterium mag je ook meetellen alle uren voor acquisitie, reistijd voor woon-werkverkeer en voor sollicitatiegesprekken, telefonisch contact over het maken van afspraken rondom start en het vastleggen van afspraken in de overeenkomst van opdracht, het werken aan je administratie, etc..
Bepaalde kosten die je als zzp’er maakt, zijn aftrekbaar. Denk aan de kosten voor herregistratie, scholing, vakliteratuur etc..

BV

Met een BV is er sprake van een lager belastingtarief in geval van hogere winsten.
(Zie verder bij Rechtsvorm kiezen)

Op de site van de Belastingdienst kun je de ondernemerscheck invullen en is meer over fiscaliteit te vinden.
Uiteraard verwijzen we graag naar een boekhouder/ accountant.


Terug naar overzicht