Starten als freelance professional

Overweeg je te starten als freelance psychiater, zzp GZ-psycholoog of anderszins als freelance professional binnen de GGZ?

Motieven
Professionals die gaan freelancen noemen als motief vaak de professionele vrijheid en het kunnen kijken ‘in verschillende keukens’ om  de eigen kennis en kunde in te brengen én expertise op te doen.
Volgens recent onderzoek* zijn voor Spaanse, Franse en Duitse kenniswerkers onafhankelijkheid, flexibiliteit en een fijne werkomgeving, de belangrijkste redenen om zzp’ers te worden. De verdiensten zijn vanzelfsprekend voor hen ook belangrijk, maar die staan pas op de vierde plek. 
* Bron: ZiPconomy 28 februari 2022

Opdrachtrelatie
Freelancen is het verrichten van werk buiten dienstverband. Als opdrachtnemer ga je een opdrachtrelatie aan met de opdrachtgever. Je werkt op basis van een ‘overeenkomst van opdracht’ en over je gewerkte uren reken je een uurtarief jegens de opdrachtgever. Als zzp’er bepaal je zelfstandig je dienst, tarief en service.

Volledig of 'hybride'
Sommigen kiezen voor freelancen naast een vaste baan. Je hebt dan de zekerheid van een vast inkomen inclusief de sociale zekerheid zoals dekking tegen arbeidsongeschiktheid, maar heb je ook de vrijheid die het freelancen biedt.
Anderen kiezen direct voor een volledig bestaan als freelancer. Je bent dan zelf verantwoordelijk voor vervolg opdrachten en hebt ook minder (inkomens)zekerheid.

Voorbereiding
Van belang is om je goed voor te bereiden op je start en één en ander goed te regelen.
Daarbij gaat het in ieder geval om de volgende zaken:

  • Kiezen van een rechtsvorm
  • Inschrijven bij de Kamer van Koophandel
  • Verzekeringen
  • Fiscaliteit
  • Bepaling van je tarief
  • Modelovereenkomsten
  • Klachtenregeling (Wkkgz)

Op de kennisbank lees je meer over relevante onderwerpen voor het werken als zzp'er.


Terug naar overzicht