Bedrijfsnaam kiezen

Met je bedrijfsnaam neem je deel aan het economisch verkeer en zul je je onderscheiden in de markt.
Bij het kiezen van je bedrijfsnaam ben je vrij in je naamkeuze. Echter je mag niet een (handels)naam kiezen die teveel lijkt op die van een bestaande onderneming (op te zoeken via de website van de Kamer van Koophandel). Bij het actief gebruiken van je bedrijfsnaam krijg je automatisch handelsnaamrechten. Denk bij het kiezen van je bedrijfsnaam - indien gewenst – ook aan het reserveren van je webadres.


Terug naar overzicht