Hoe bepaal je je tarief als interim psychiater, zzp GZ-psycholoog, zzp basisarts, zzp verpleegkundig specialist GGZ, freelance klinisch psycholoog of zzp SPV?

Hoe kom je tot een passend, marktconform tarief als interim psychiaterzzp GZ-psycholoog of zzp verpleegkundig specialist? Welke elementen en factoren hebben hierin een rol en in welke mate?
Wie bepaalt uiteindelijk mijn tarief? En hoe zit het met zaken als: wat is überhaupt gangbaar, welke invloed heeft schaarste maar ook bijvoorbeeld de complexiteit van een opdracht of de reisafstand op de bepaling van je tarief?

Je bepaalt zelf je tarief

Je bepaalt zelf je tarief als freelance professional. Wanneer je op Interim GGZ in gesprek komt met een opdrachtgever zal de contactpersoon vroeg of laat naar je tarief vragen (of je benoemt het zelf op een passend moment).
Het bepalen van je eigen tarief hoort ook bij het ‘ondernemerschap’ en bij de (gelijkwaardige) opdrachtrelatie die je aangaat met de opdrachtgever.

Belastingen en buffer opbouwen

Met je werkzaamheden als zzp’er verdien je een inkomen waarover je belasting betaalt maar waarvan je ook bedrijfskosten moet betalen waaronder verzekeringspremies en reserveringen voor pensioen. Verder is het verstandig een buffer op te bouwen voor momenten dat je minder of niet werkt als zzp’er.
Bij verzekeringspremies moet je denken aan de beroepsaansprakelijkheidsverzekering, zakelijke rechtsbijstandverzekering en (eventueel) een regeling in geval van arbeidsongeschiktheid. Als kosten gelden verder nog de kosten voor herregistratie (onder andere scholing) en (als interim psychiater) de kosten voor de verplichte pensioenverzekering via SPMS.

Schaarste

Er is een al langer bestaande grote schaarste aan psychiaters, GZ-psychologen, klinisch psychologen, verpleegkundig specialisten GGZ en Anios psychiatrie.
Vooral de schaarste aan psychiaters en GZ-psychologen lijken vooral de hoogte van het tarief te bepalen. Het gaat hierbij feitelijk om de wet van vraag en aanbod.

Het marktgemiddelde

Bij de bepaling van je tarief zul je deze marktconform, binnen een bepaalde bandbreedte, willen laten zijn. Eén van de elementen die hierbij spelen is de ervaringsjaren die je hebt als zzp psychiater of freelance GZ-psycholoog.

Informeer bij collega zzp’ers

Wanneer je collega’s kent die als zzp’er werken is dat een goede bron om te vernemen wat zij aan tarieven rekenen aan tarieven binnen een specifieke setting.

Factoren die verder een rol spelen

 • Urgentie en aard/ complexiteit van de opdracht
  De urgentie van het snel inzetten van een interim professional alsook de complexiteit van de opdracht heeft invloed op de hoogte van het tarief.

 • Je expertise
  Wat je je meebrengt aan waarde voor de opdrachtgever voor deze specifieke opdracht.

 • Duur en omvang van de opdracht
  De duur van een opdracht en het ‘volume’ aan te factureren uren/ week bepaalt de mate van inkomsten uit je zzp-schap en dus ook de mate van ondernemersrisico. Hoe lager het risico hoe meer je wellicht bereid bent water bij de wijn te doen wat betreft tariefstelling.

 • Concurrentie
  Wanneer er meer kandidaten beschikbaar zijn voor de opdracht heeft de opdrachtgever een keuze. Het tarief kan dan voor een opdrachtgever bepalend zijn in de keuze wie de opdracht uiteindelijk kan gaan doen.

 • Reisduur woon-werk
  Een langere reistijd kan voor jou als zzp’er een reden zijn om een hoger tarief te vragen vanwege de belasting op privétijd.

 • Hoe graag wil je de opdracht doen?
  Wanneer je de opdracht graag wil aangaan omdat deze sterk aansluit bij je interesse op dat moment ben je mogelijk bereid je tarief aan te passen.

 • Hoeveel is de opdrachtgever bereid te betalen?
  Hoe is de (Principiële) bereidheid bij de opdrachtgever? Tot hoever wil de opdrachtgever gaan? HR adviseert hierin vaak naar budgethouders. Uiteraard dit alles weer beïnvloed door de wet van vraag en aanbod.

 • Jouw onderhandelingsvaardigheden
  Hoe goed kun je onderhandelen? 

 • Relatie met de opdrachtgever
  Het belang van het goed houden van een relatie met de opdrachtgever ook voor de toekomst; de wijze waarop je een opdracht eventueel laat afketsen op tarief.


Terug naar overzicht