Schijnzelfstandigheid voorkomen

Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van opdrachtgever en opdrachtnemer om schijnzelfstandigheid te voorkomen en ervoor te zorgen dat zowel de praktijk van het werk als zzp'er maar ook de Overeenkomst van Opdracht niet te veel ‘arbeidsovereenkomst-achtige’ bepalingen bevat.
Een wezenlijk element van zelfstandig werken namelijk (en onderscheid ten opzichte van werknemerschap) is dat er géén sprake is van werkgeversgezag: de ‘leiding en toezicht’ ligt bij jezelf als zzp'er.

Voor opdrachtgevers is er veel aan gelegen om schijnzelfstandigheid te voorkomen. Reden is dat wanneer een zzp’er door de Belastingdienst achteraf als werknemer wordt gezien, de opdrachtgever verplicht is sociale premies en verzekeringen af te dragen omdat de zzp'er dan onder het reguliere arbeidsrecht valt en daarmee bijvoorbeeld ontslagbescherming geniet.

Duur zzp opdracht

Een sterke indicatie voor het bestaan van schijnzelfstandigheid is vooral als er in de Overeenkomst van Opdracht geen termijn van inzet wordt genoemd of zelfs gerept wordt van ''onbepaalde tijd''. Een opdrachtrelatie is per definitie eindig. Wij denken dat een goed advies is om een maximale duur van een jaar (een half jaar met maximaal eenmalig verlengen met een half jaar) aan te houden voor een opdracht.

Zeggenschap over bv. werktijden

Een sterke indicatie voor het bestaan van een gezagsverhouding is verder bijvoorbeeld dat een opdrachtgever zeggenschap heeft over de werkplaats en            -tijden (vaste dagen, vaste kantoortijden, vaste locatie).
De vraag is dan of het noodzakelijk is om op deze vaste dagen en tijdstippen naar een vaste locatie te komen. Als het antwoord ''ja'' is is een onderbouwing hiervan verstandig. Denk aan bijvoorbeeld dat men het MDO niet kan verschuiven of dat er op één specifieke dag of dagen urgente ondercapaciteit is.


Terug naar overzicht